Во Сицилија, Италија, во периодот од 29.04 до 03.06.2018 година, се одржа работилница на тема: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА #БЕЗБЕДНА И #ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Република Македонија) во организација на #МЗЗПР и #Стопанскакомора на Македонија. Со особена чест и задоволство, предавач на оваа работилница беше М-р Снежана Јанкова Петковска, управител на Проген З ДОО Скопје.

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени