/ЛИЦЕНЦА%20БРОЈ%201!
Уште едно признание за нашата досегашна високо професионална работа
  • Работодавачот е должен да ја организира, уредува и обезбедува безбедноста и здравјето при работа. Повеќе
  • Клиентот на годишно ниво ќе добива специјалистички извештаи за безбедноста и здравјето на работно место. Повеќе

Безбедност и здравје при работа

Безбедноста и здравјето е интердисциплинарен концепт на добросостојбата на луѓето кои се вклучени во процесот на работа. Но, во исто време, и заштита на работодавачите од непредвидени и неконтролирани економски и материјални загуби, што произлегуваат од штетите настанати од непримената на мерките за безбедност и здравје на работа. Како секундарен ефект се јавува и заштитата на колегите со кои работиме, индиректно нашите семејства, како и пошироката заедница.

Повеќе

ПРОГЕН З

Иновативни методи за зачувување на безбедноста и здравјето на Вашите вработени